งานเปิด (ร่าง) พระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ….
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ลิโด้ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

จัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และสมาคมคนข้ามเพศแห่งประเทศไทย