ค้นหา

Tag = "2024"

รายชื่อองค์กรสังเกตการณ์เกณฑ์ทหาร ประจำปี 2567

News   2024   tgmilitaryrecruit   Thai Transgender Military Recruitment   กะเทยกับการเกณฑ์ทหาร   เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร  

จากวันนั้น....ถึงวันนี้ของคนข้ามเพศกับการเกณฑ์ทหาร

Articles   2024   LGBT Rights   tgmilitaryrecruit   Thai Transgender Military Recruitment   กฎหมาย   กะเทยกับการเกณฑ์ทหาร   เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร  

นภัส (Napat)

Video   2024   LGBT Rights  

ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ. ....

Media   2024   GEN-ACT   LGBT Rights   supportgenderrecognitionTH   กฎหมาย   รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ   เพศกำหนดเอง