เกี่ยวกับเรา

ทีมทำงาน

รณภูมิ สามัคคีคารมณ์ (รณ)

ประธานมูลนิธิ s.ronnapoom@thaitga.org

รตี แต้สมบัติ (โน๊ต)

ผู้อำนวยการ t.rati@thaitga.org

เอกรินทร์ เกิดสูง (โก๋)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล k.coco@thaitga.org

ประสิทธิ์ สุหงษา (เคธี่)

ผู้จัดการฝ่ายโครงการ s.katy@thaitga.org

ภัทราวรรณ บุญญาภิสมภาร (จี๊ด)

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน b.jeed@thaitga.org

อภิญญา ผดุงโชค (อุ้ม)

ผู้ประสานงานโครงการ p.aphinya@thaitga.org

อสมาภรณ์ ทิมฉิม (เฟิร์น)

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร t.asamaporn@thaitga.org

ภัทรา ภูศรีฐาน (อุ้ม)

ผู้ประสานงานโครงการ p.pattra@thaitga.org