กิจกรรม

@2024

28

พฤษภาคม

Kiehl's Open Doors Program "โครงการเปิดประตูสู่โอกาสเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ"

 • Préf Café & Bar
 • 2024   GEN-ACT   LGBT Rights   supportgenderrecognitionTH   กฎหมาย   รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ   เพศกำหนดเอง  

24

พฤษภาคม

เวทีการขับเคลื่อนสังคมเรื่องผลจากการการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยในบัญชีจำแนกโรคฯ (ICD 11) สู่โอกาสในการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ห้องประชุมอเนกประสงค์ หอศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 • 2024   GEN-ACT   LGBT Rights   supportgenderrecognitionTH   tgmilitaryrecruit   Thai Transgender Military Recruitment   กฎหมาย   กะเทยกับการเกณฑ์ทหาร   รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ   เพศกำหนดเอง   เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร  

21

พฤษภาคม

นิทรรศการภาพวาด "Gender of My Choice เพศกำหนดเอง"

 • ห้อง New Gen Space: Space for All Generation ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • 2024   GEN-ACT   LGBT Rights   supportgenderrecognitionTH   กฎหมาย   รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ   เพศกำหนดเอง  

17

พฤษภาคม

IDAHOBIT 2024

 • 2024   GEN-ACT   LGBT Rights   supportgenderrecognitionTH   tgmilitaryrecruit   Thai Transgender Military Recruitment   กฎหมาย   กะเทยกับการเกณฑ์ทหาร   รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ   เพศกำหนดเอง   เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร  

14

กุมภาพันธ์

ValentineDay

 • Online ZOOM Meeting
 • 2024  

20

มกราคม

TDOR 2021 “ความรุนแรงที่กะเทย (ทำไม) ต้องเจอ : WHITE VIOLENCE”

 • ระบบปฏิบัติการZoom และ ทาง Facebook Live เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • 2024  

13

มกราคม