เกี่ยวกับเรา

ที่ปรึกษา

จันจิรา บุญประเสริฐ (จอย)

มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ forsogi.thai@gmail.com

นัยนา สุภาพึ่ง (เล็ก)

มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ forsogi.thai@gmail.com

สุมาลี โตกทอง (จ๊อด)

ข้ามเพศมีสุข Sumalee.tokthong@gmail.com