ห้องสมุด

Video

ประตูบานแรกสังคมไทย เข้าใจความหลากหลาย | Publicforum “Pride Month” | 27 พ.ค. 67

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

เวทีการขับเคลื่อนสังคมเรื่องผลจากการการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยในบัญชีจำแนกโรคฯ (ICD 11) สู่โอกาสในการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน ตอน สมรสเท่าเทียม ฝันที่เป็นจริงของ LGBTIQNA+

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

รวมกันเราอยู่ Ep.10 เสรีภาพใต้ชายคาเดียวกัน

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

The Active Podcast EP.185 | กะเทยเกณฑ์ทหาร โอ้ยจะเครซี่ !

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

The Active Podcast EP.163 | ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง : extended cut version

June 07, 2024     ThaiTGA Admin

โครงการวิจัยผลการใช้กฎหมายรับรองเพศสภาพ กรณีประเทศอาร์เจนตินา มอลตา และไอซ์แลนด์

February 06, 2024     ThaiTGA Admin

วิทยุนับเราด้วยคน S2 EP.072 : สื่อในปัจจุบันสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางเพศมากขึ้นหรือไม่

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน S2 EP.049 : สิทธิบัตรทองกับความหลากหลายทางเพศ

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน S2 EP.047 : พ่อเเม่ควรทำอย่างไร เมื่อลูกมาบอกว่าเป็น LGBTQ

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

วิทยุนับเราด้วยคน S2 EP.005 : คู่มือ "บ้านนี้มีความหลากหลาย" ตัวช่วยสร้างความเข้าใจในครอบครัว

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน EP.104 ชีวิตคู่ของกลุ่ม LGBTQ ไม่มั่นคงและยืนยาว จริงหรือ

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน EP.93 ก้าวผ่านความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในครอบครัวเมื่อลูกเป็น LGBTQ (09 - 07 - 65)

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน EP.75 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (07 - 05 - 65)

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน EP.60 ระบบสุขภาพเพื่อประชากร LGBT+ (13 - 03 - 65)

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

นับเราด้วยคน EP.14 ความหลากหลายทางเพศในครอบครัว (03 - 10 - 64)

February 05, 2024     ThaiTGA Admin

คำถามถึงพรรคการเมือง เรื่องนโยบาย ความหลากหลายทางเพศ | ตอบโจทย์ | 24 มี.ค. 66

February 01, 2024     ThaiTGA Admin

นภัส (Napat)

January 24, 2024     ThaiTGA Admin

เมื่อเราถูกล้อว่าเป็นตุ๊ด

January 24, 2024     ThaiTGA Admin

10th ThaiTGA Anniversary (10 ปี สิทธิเพื่อนกะเทยไทย)

January 24, 2024     ThaiTGA Admin

คำนำหน้านาม คนข้ามเพศ การแต่งงาน

January 24, 2024     ThaiTGA Admin

คำนำหน้านาม คนข้ามเพศ และการสมัครงาน

January 22, 2024     ThaiTGA Admin

คำนำหน้านาม คนข้ามเพศ และการรับปริญญา

January 22, 2024     ThaiTGA Admin

Thailand IDAHOT 2019 : Political Empowerment Forum for Change

January 22, 2024     ThaiTGA Admin

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (Gender Equality Act B.E. 2558)

January 22, 2024     ThaiTGA Admin