สุขสันต์วันเด็ก ประจำปี2567
สุขสันต์วันเด็ก ประจำปี2567
“รักให้เป็น
เด็กเจนนี้
มีวิสัยทัศน์
เชื่อมั่น ชื่มชม และภูมิใจ
สดใส เติบโต สมวัย
โอบอุ้มความหลากหลาย
ใส่ใจความแตกต่าง ”
.
.
จากพี่ๆ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน