Kiehl's Open Doors Program "โครงการเปิดประตูสู่โอกาสเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ"
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว Kiehl's Open Doors Program "โครงการเปิดประตูสู่โอกาสเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ" 🌈🫶🏻✨
.
เป้าหมายหลัก คือเพื่อต้อนรับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีความเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้วยทรัพยากร ให้พวกเขาเติบโตได้ในสังคม (เช่น การฝึกอบรมทักษะการทำงาน, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต)
.
พี่ฮั้ว ณชเล บุญญาภิสมภาร ตัวแทนจาก ThaiTGA ได้พูดถึง ประตูของโอกาส 3 ประเด็น
1️⃣ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
2️⃣ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และความก้าวหน้าทางอาชีพ
3️⃣ โอกาสในด้านของกฎหมาย
ของทุกกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
.
นอกจากนี้ยังมีคุณหมวยเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อกิจกรรม เรื่องราวเกี่ยวกับจิตบำบัดและพื้นที่ปลอดภัย
.
ต้องขอขอบคุณทาง Kiehl's ที่ให้เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเปิดประตูโอกาส เพื่อสนันสนุนชุมชนของผู้มีความหลากหลายเพศค่ะ