เวทีการขับเคลื่อนสังคมเรื่องผลจากการการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยในบัญชีจำแนกโรคฯ (ICD 11) สู่โอกาสในการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ
เดือนพฤษภานี้ กว่า 130 องค์กรทั่วโลกร่วมจัดงานเนื่องในวันยุติความเกลียดกลัวคนเพศหลากหลาย (IDAHOBIT)
.
เพื่อนกะเทยไทยและภาคี ชวนเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเวทีการขับเคลื่อนสังคมเรื่องผลจากการการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยในบัญชีจำแนกโรคฯ (ICD 11) สู่โอกาสในการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ
.
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หอศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
.
ลงทะเบียนออนไลน์ (จำนวนจำกัด) >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5IaFnpWaWJcyMpFob9uyf6QJ7r4dc-wJuXHgf-LyKYEc9xw/viewform
.
#IDAHOBIT #ICD11 #WHO #บริการสุขภาพคนข้ามเพศ #รัฐสวัสดิการ #เพศกำหนดเอง #THAITGA #T-HAT #SISTER #สสส #ศูนย์วิชาการหลากหลายทางเพศ